Как да си получим обезщетението по Гражданска отговорност“

Лицата, които са претърпели щети, вследствие пътен инцидент, могат да искат обезщетение пряко от застрахователя на водача, причинил катастрофата. На пръв поглед това изглежда доста мъгляво условие, но на практика не е. Застрахователите са юридически лица, които имат сериозни активи и дори да откажат плащане поради някаква причина, съвсем друго е да съдиш някой, който има пари. Ако го нямаше това условие, всеки пострадал би се изправил пред въпроса: „Да съдя ли Койчо Коев с Ладата, който ми отнесе сергията?“. Първият въпрос на всеки адвокат в този случай би бил: „Има ли Коев пари?“ Защото дори да пострадалият да осъди виновника, много често се оказва, че виновника няма никакви активи или пък по време на делото е прехвърлил всичката си собственост на жена си.

В случаите, когато става въпрос за големи обезщетения /напр. дете е загубило баща си/ въпросът „Кой ще плаща сметката“ е от  голямо значение. И много по-подходящо е в тези случаи едно финансово стабилно юридическо лице да бъде натоварено със сметката, отколкото един обикновен гражданин, който я може да плати, я – не.

Лицата, които са претърпели щети, вследствие пътен инцидент следва да разполагат с протокол за пътно-транспортно произшествие от КАТ, както и евентуално документи от лекар, удостоверяващи травма или здравословн проблеми, които са настъпили вследствие инцидента. В случай, че виновникът за ПТП е напуснал произшествието, срещу него се завежда дело по Наказателния кодекс. В тези случаи обезщетението може да се забави.

Когато виновникът няма сключена застраховка Гражданска отговорност, няма кой да изплати обезщетение, освен самия виновник. Вината най-често се определя съобразно Закона за движение по пътищата. По тази причина пътните власти винаги проверяват дали водачите разполагат с действаща полица „Гражданска отговорност“. Виновният за ПТП е задължен да предостави на увреденото лице личните си данни, както и данните за своята полица за застраховка „Гражданска отговорност“.

При настъпване на произшествие всеки водач на автомобил е длъжен да направи всичко по силите си за спасяване на пострадалите и за ограничаване на имуществените вреди. В 7-дневен срок от събитието той следва да се свърже със застрахователя си и да го уведоми за предявените срещу него искове или за плащанията, които е направил към други пострадали лица.

 

Регистрация на фирма

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module