Списък с нарушенията, за които КАТ отнема контролни точки

1. За управление на МПС, спряно от движение, без наличие на разрешение от службата за контрол на МВР – 5 контролни точки;
2. За неозначаване по установения ред на принудително спряло на платното за движение МПС – 6 контролни точки;
3. За разхвърляне, оставяне или разпиляване на пътното платно на предмети, които създават опасност – 5 контролни точки;
4. За управляване на технически неизправно МПС – 5 контролни точки;
5. За нарушаване на сигнал на светофар – 10 контролни точки;
6. За нарушаване на пътен знак, пътната маркировка и други сигнализиращи средства – 4 контролни точки;
7. За нарушаване правилото за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне – 6 контролни точки;
8. Когато не се предоставя път за безпроблемно преминаване на МПС, сигнализиращо със специален сигнал, или на съпровожданите от него МПС – 6 контролни точки;
9. За нарушаване на правилата за паркиране, спиране, престой или за използване на пътното платно – 5 контролни точки
10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово ППС – 4 контролни точки;

11. За превишаване на максималната разрешена скорост:

а/ от 20 до 30 км/ч. – 2 контролни точки;
б/ от 30 до 40 км/ч.- 6 контролни точки;
в/ от 40 до 50 км/ч. – 12 контролни точки;
г/ над 50 км/ч. – 16 контролни точки ;

12. За нарушаване правилата за разположение на ППС върху платното за движение – 3 контролни точки;
13. За неспиране на пътен знак „СТОП” – 7 контролни точки;
14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми – 6 контролни точки
15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца – 6 контролни точки;
16. За неправилен превоз на товари – 3 контролни точки;
17. За нарушаване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска – 10 контролни точки;
18. Престой и паркиране:
a/ на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ – 3 контролни точки;
б/ активна лента, до спрели МПС – 4 контролни точки;
19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека/ – 10 контролни точки;
20. За ползване на мобилен телефон по време на шофиране освен при наличие на хендсфри устройство – 6 контролни точки;
21. За неправилен превоз на хора – 3 контролни точки;

За виновно причиняване на ПТП, вследствие на споменатите нарушения, допълнително – 3 контролни точки

Ако два пъти за една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. – свидетелството за управление на моторно превозно средство се отнема за 3 месеца.

Глобата за шофиране без валидна застраховка Гражданска отговорност не е по ЗДвП.

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module