Маркиране на автомобил

При сключване на застраховка Каско много от застрахователите изискват задължително маркиране на автомобила. На някои места то е задължително за всички автомобили, а други застрахователи поставят като условие надхвърлянето на определена застрахователна сума. При трети пък маркирането е по желание. При сключване на Каско полица следва да се запознаете с условията на застрахователя в това отношение, но помнете, че в 90% от случаите маркирането е задължително.

Маркирането представлява нанасяне на шифриран 12-цифров код върху външните детайли на автомобила. Кодът се нанася и по вътрешността на купето със специални невидими без помощта на UV лампа маркировки. На предните странични стъкла на автомобила  се залепват стикери, които съдържат информация за срока и застрахователната компания, извършила маркирането. В полиците Каско на повечето застрахователи изрично е записано, че полицата влиза в сила след маркиране на МПС. Често огледът на МПС и маркирането се извършват на едно и също място, от едни и същи екипи. Но има случаи, когато тези две процедури се извършват на различни места.Маркирането струва около 50 лв.

В случай, че е сключена каско застраховка „Каско“ за пръв път и е маркиран вече автомобила, то при подновяване на застраховката след една година ще трябва да се посети отново пункта за маркиране с цел да бъдат сменени информационните стикери на предните стъкла и по този начин да се “поднови” маркировката. Това няма да струва вече  50 лева, както при първото маркиране, а сумата ще е около 20 лева, тъй като детайлите вече са маркирани – сменят се само стикерите. Важно е да знаете, че ако вследствие на ПТП се е наложило да смените някой маркиран детайл – стъкло, фар или стоп, то след замяната му с новия детайл той също трябва да бъде маркиран.

Често срещано заблуждение сред шофьорите е, че ако не бъде маркиран автомобилът и полицата Каско е влязла в сила, то застраховката  не важи само в случаите на кражба и грабеж. Съгласно общите условия на повечето застрахователни компании застраховката Каско влиза в сила само след като е извършен оглед и маркиране на МПС. В такъв случай при наличие на застраховка Каско и пътен инцидент, ако МПС е без маркировка или същата не е подновена, то застрахователят обявява полицата е невалидна.

Когато се сключва застраховка Гражданска отговорност, маркирането на застрахования автомобил не е задължително. Застраховката Гражданска отговорност няма почти никакво отношение към щетите понесени от собственика на полицата.

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module