Наредба за застраховка „Гражданска отговорност“

Наредбата, която урежда въпросите, свързани с изплащането на обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност“ се нарича Наредба № 24 от 8 март 2006 Г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за метедиката за уреждане на претенции за вреди, причинени на моторни превозни средства.

Можете да свалите прикачения файл за да се запознаете с текста.

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module