Възможно самоучастие до 200 лева за „Автокаско“

Асоциацията на застрахователите обмисля да въведе самоучастие до 200 лева по застраховакта „Автокаско“, като по този начин премията ще се намали,  а и това ще има „възпитателен“ ефект върху водачите на превозните средства.

„Не можем да имаме общи правила и тарифи, защото би било картел“, казва Данчо Данчев – председателят на Асоциацията. Той уточни също, че всяко дружество може само да определи условията си, а най-важното за клиентите е добре да се запознават с клаузите на договорите, които подписват.

Макар в момента да има компании, при които самоучастието на клиента да  е възможно – той плаща до 25 на сто по-малко за застраховката, а  при инцидент от размера на обезщетението се приспада договореното самоучастие, повечето хора предпочитат да не се възползват от него, коментира още Дичев, по повод скептичността на българина към самоучастие в застраховката „Автокаско“.

Асоциацията на застрахователите коментира и добавянето към „каско“ полиците на риска „земетресение“ – „При направено добро проучване от страна на клиента, той може да открие компания, което предлага възможността само да решите дали да включите риск „ земетресение“ в полицата си или не.“

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module