Каква глоба се налага на шофьорите, които карат без „Гражданска отговорност“

Каква глоба се налага на шофьорите, които карат без "Гражданска отговорност"Принудителни административни мерки:
В Закона за движението по пътищата се предвиждат принудителни административни мерки в случаите, когато е установено, че МПС се движи по пътната мрежа без сключена застраховка „Гряажданска отговорност“.  Една от тези мерки е временното отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач, който управлява автомобил без застраховка „Гражданска отговорност“. Тази мярка е в сила до представяне на валидна полица. Тази санкция е за водача. За собственика на такова МПС има друга мярка: МПС се спира от движение.

Глоба:

Когато липсва задължителната застраховка, глобата се налага и на собственика и на водача на МПС. Това е така, тъй като съгласно закона договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство и управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. Лице, което не изпълни задължението си да сключи „задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. до 600 лв. за физическите лица, а за юридическите – от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е съответно 2000 лв. за физическо лице и 10 000 лв. – за юридическо лице.

Други глоби свързани със застраховката „Гражданска отговорност“
Водачът на всеки автомобил е длъжен да носи документ за сключена „Гражданска отговорност“ /полицата/ за моторното превозно средство, както и за тегленото от него ремарке. Залепването на стикера на стъклото на автомобила също е задължително както и представянето на талона към него. За липсата на стикер глобата е 50 лв., а в случай,ч е шофьорът не представи полицата глобата е 10 лв.

 

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module