Страни, на чиято територия е валидна застраховка „Гражданска отговорност“

Германия

Гърция

Испания

Словения

Словакия

Дания

Малта

Ирландия

Швеция

Норвегия

Швейцария

Латвия

Литва

Унгария

Исландия

Румъния

Франция

Полша

Великобритания

Чехия

Италия

Финландия

Естония

Белгия

Люксембург

Кипър

Австрия

Португалия

България

Холандия

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно:

Албания
Украйна
Беларус
Сърбия
Тунис
Беларус
Турция
Израел
Босна и Херцеговина   
Иран   
Македония
Молдова
Русия
Мароко

Related Posts


ArtCreativeFace Like Button Module