За нас

Grajdanska.Net  е информационен сайт, инициатива на „АУТОИНС.БГ“ ООД, който предлага свободен достъп до информация, свързана със застраховането. Целта на сайта е да осигури на потребителите достъп до информация, свързана със застраховането и да съдейства при избор и заявка при различните видове автозастраховки.

Сайтът има за цел да предостави по-широк обществен достъп до информация, свързана с последиците от неспазване на нормите, уреждащи сключването на застраховка „Гражданска отговорност“, както и други въпроси, касаещи изрядността на водачите на МПС. Grajdanska.Net предоставя както съвсем свободна информация, поднесена под формата на новини, така и специализирана информация, свързана с условията и премиите във връзка със сключването на конкретни застраховки.

Сайтът съдържа връзки към сайтове на застрахователни брокери – препратки, които дават възможност на потребителя да сключат задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и доброволна застраховка „Каско“ директно от дома си или от офиса. Все повече клиенти предпочитат да избегнат разнасянето на документи и талони, както чакането в офисите на застрахователите и брокерите. Попълването на полицата може да става през интернет форма, вместо на хартия в офиса, а предаването се осъществява посредством куриерски услуги.

_________________________


ArtCreativeFace Like Button Module