Условия

1. Ние се отнасяме сериозно към защитата на поверителната информация при обработката на личните данни нанашите клиенти. Ние използваме тези данни съгласно действащото законодателство, отнасящо се до поверителността на личните данни. Нашият сайт включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност. Grajdanska.Net може да съдържа линкове към други страници извън сайта. Собственикът на домейна не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се на сайтовете, към които водят тези връзки. Системата на Grajdanska.Net може да използва „бисквитки“ за да съхранява информация на локалния ви компютър. „Бисквитките“ не съдържат лична информация, те служат само за да подобрят удоволстието ви от разглеждането на сайта.

2. При попълване на формите, които са достъпни на сайта, потребителите и клиентите следва да въвеждат верни и актуални лични данни. При попълване на формите за заявки на застрахователни полици „Гражданска отговорност“, „Каско“ и други автозастраховки, потребителите се задължават да въвеждат личните си данни точно и коректно. Данните въведени от клиентите и потребителите ще бъдат използвани изключително и само за определяне на данните, които следва да бъдат въведени в съответните застрахователни полици и са нужни за сключване на конкретната желана от клиента застраховка. Клиентите следва да въведат задължително коректен телефонен номер, който ще се използва за връзка. Предоставянето на информацията в полетата, които не са означени със звездичка (*) е единствено по преценка na клиента и не води до отпадане на заявката.

3. С натискане на бутона за потвърждение на заявката, потребителите и клиентите дават своето изрично съгласие за администриране на техните лични данни и предоставянето им на избраното от тях застрахователно дружество. В случаите, когато сме задължени да предоставим Вашите лични данни на съответните органи, ние ще направим това само в случай, че са спазени всички законови процедури. С натискане на бутона за потвърждение на заявката, потребителите и клиентите изразяват своето изрично съгласие да заявят изготвянето на полиците „Гражданска отговорност“ и „Каско“, като декларират, че са съгласни да подпишат полицата, в случай че същата е съставена в съответствие с предоставените от потребителите данни и отговаря на заявката. В тези случаи, потребителите на сайта се съгласяват, че натискането на бутона за потвърждение на заявката сключват предварителен договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите със съответния застраховател за сключване на заявената от тях застраховка.

4. Потребителите и клиентите, които въвеждат лични данни чрез някоя от формите на сайта или някоя от формите, които сайта излъчва се съгласяват, че същите могат да се използват, за изпращане и получаване на информация за текущи промоции и отстъпки. Клиентите ни могат по всяко време да направят запитване в писмена форма, относно това кои от техните лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще им изпратим необходимата информация. Потребителите могат да искат извършване на корекция, отнасяща се до техните лични данни или изтриването им от нашите бази данни.

5. Сайтът Grajdanska.Net има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и потребителите с каквито и да е услуги, продукти или застрахователни институции. Цялата информация за застрахователните продукти и услуги, която е поместена на сайта, включително и базите данни на калкулаторите изхождат от официални източници на застрахователните компании: интернет страници, рекламни материали, официални изявления. Собственикът на домейна не носи отговорност за истинността на тази информация, неточности или несвоевременната й актуализация.

6. Сайтът Grajdanska.Net предлага услугите на „АУТОИНС.БГ“. Фирмата е администратор и ползвател на сайта и е регистрирана по Закона за защита на личните данни. Описаните по-горе условия имат за цел да се гарантира конфиденциалността и защитата на личните данни на нашите потребители.


ArtCreativeFace Like Button Module